ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Esperanto zurück zur Übersicht >

Alcalde, Javier. 2018: Tri Esperantaj protektoj de Silvio Gesell. In: Gotov Vergara & Hitosi, Jose Antonio (Ed.). En la mondon vernis nova lingva - Festlibro por la 75-jarigo de Ulrich Lins. Seite(n) 372 - 391. Link: www.librejo.com.  XHO 1

Gesell, Silvio. 1983: La Mirakla Insulo baratarioPetro (= Roelofs Rulofido, Willem Petrus). Soest/Nederland: Eldonajo de Universale Ligo. Seite(n) 23.  XHL 1

Gesell, Silvio. 1985: La marveloza insulo Barataria. Trans. Alfred Neussner. Berlin: recevebla de la Gemana Ido-Societo. Seite(n) 15.  XHL 3

Gesell, Silvio. 1993: La marveloza insulo Barataria. (Triesma edituro.). Waldkappel: Germana Ido-Societo. Seite(n) 18.  XHM 2

Gesell, Silvio. o.J. (ca. 1919): Oro kaj Paco?  - Au Cu la civitana kaj internacia pacoj estas akordeblaj kun la ora valuto? Trans.: Paul Stanisic. Frankenthal-Pfalz: A. Meissner. Seite(n) 25.  XHD 2

Gesell, Silvio. o.J. (ca. 1960): Antauparolo por da 3a eldono de la Natura Ekonomia Ordo. o.O.: unveröffentlichtes Manuskript. Seite(n) 11.  XHI 1

Neussner, Alfred. 1983: Sri Lanka survoye a bonstando. Amiko revueto internaciona.  XHL 2

Onken, Werner. 1998: Kurta introdukto aden la teorio di Silvio Gesell pri libera sulo e libera pekunio. Trans. Alfred Neussner. Waldkappel: Selbstverlag. Seite(n) 10.  XHM 1

Roelofs, Willem Petrus. 1953: Nia malsana socio - Kontribuo al diagnozo kaj terapio. Scienca Revuo. (Vol. 5 a). Seite(n) 25 - 45.  XHH 1

Roelofs, Willem Petrus. 1969: Nia mono - La akordigeblo respective neakordigeblo de giaj tradiciaj funkcioj. Sennacieca Revuo. Seite(n) 35 - 41.  XHI 2

Roelofs, Willem Petrus. 1973: La fatala eraro en 'La Generala Teorio de Dungigo, Interezo, kaj Mono' de John Maynard Keynes. Soest: Manuskript. Seite(n) 7.  XHK 1

Stanisic, Paul. 1913: La reforma mono de Silvio Gesell. Amsterdam: Eldonejo W. Nutters. Seite(n) 46.  XHD 1

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Finnisch zurück zur Übersicht >

Kennedy, Margrit. 1988: Koroton Raha - Miten Kehittää Kaikkia Tyydyttävä Maksuväline. Helsinki: Vavo Oy. Seite(n) 83.  XPL 1