ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Italienisch zurück zur Übersicht >

ANONYMOUS  2011: Economisti Tedeschi, Memphis/USA: Books LLC - Wiki Series, Seite(n): 64, Archiv: XDO 1.

BERETTA, EDOARDO  2013: Il Concetto di “Nazione” nella Macroeconomia Monetaria Internazionale: Implicazioni Attuali Prospettive Future; Lugano: Tesi Dottorato Facolta di Scienze Economiche - Universita della Svizzeria Italiana, Seite(n): 344, Archiv: XDO 2 (Copy).

CHELE, VITO o.J. (ca. 1982): Il Socialismo dell 'Avvenire dal Marxismo al liberalsocialismo, o.O. (Schweiz): Selbstverlag, Seite(n): 19, Archiv: XDL 1 (doppelt vorhanden).

CHIRARDINI, ENRICO 1996: L' Utopia Monetaria di Silvio Gesell, Venezia: Universita degli Studi di Venezia Facolta di Economia, Seite(n): 31, Archiv: (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER o.J.: Economia di mercato senza capitalismo, Onlineresource: http://www.sozialoekonomie.info/Info_Foreign_Languages/Basis-Info_Italian/basis-info_italian.ht ml, Zugriff: 11.11.2006, Seite(n): 4, Archiv: XDN 1 (Internetausdruck).

ROELOFS, WILLEM PETRUS 1974: L'Errore fatale nella 'Teoria Generale sull'Occupazione, l'Interesse e la Moneta' di John Maynard Keynes, in: Tempo Sensibile - Bimestrale di Letteratura - Arte - Cultura varia, Anno IV, Seite(n): 14 - 18, Archiv: XDK 1.

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Niederländisch zurück zur Übersicht >

AKTIE STROHALM (HRSG.) 1990: Wat wil en doet Strohalm? : Nieuw perspektief voor oplossing milieukrisis ; rechtvaardige verdeling, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 24, Archiv: XEM 2.

AKTIE STROHALM (HRSG.)/ GUUS, PETERSE (RED.) 1991: Naar en filosofie van verbondenheid, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 127, Archiv: XEM 3.

AKTIE STROHALM (HRSG.) 1992: Het ei van Columbus, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 20, Archiv: XEM 7.

AKTIE STROHALM (HRSG.) 1996: Donateursbericht : Lokaalgeld Special, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 12, Archiv: XEM 8.

ARKEL, HENK VAN 1990: Het Gelijk van het Genoeg : Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke ekonomie onmogelijk maakt, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 224, Archiv: XEM 1.

BOND VOOR VRIJE ECONOMIE 1935: Statuten van de Bond voor Vrije Economie, Amsterdam-Zuid: keen Verlag, Seite(n): 6, Archiv: XEF 3 (doppelt vorhanden).

CREUTZ, HELMUT 1999: Waarom de verzoringsstaat tegen zijn grenzen loopt, in: (ED.), STICHTING AKTIE STROHALM: Research Jaarboek 1999, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 29 - 44, Archiv: XEM 10.

GESELL, SILVIO 1992: Het Wondereiland Barataria, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 95, Archiv: XEM 6 (doppelt vorhanden).

GODSCHALK, HUGO 1989: Vrij of natuurlijk geld zonder rente, voor een groei naar volwassenheid, in: HOOGENDIJK, WILLEM (HRSG.)/ U.A.: Na zure regen de zondsvloed?, Utrecht: Seite(n): 29 - 30, Archiv: XEL 2.

GODSCHALK, HUGO 1989: Interestvrijgeld en milieu, in: t'kan anders, Nr. 4, Seite(n): 46 - 51, Archiv: XEL 6 (Kopie).

GROOT, H. DE 1984: Wie was Silvio Gesell? : Het monetaire Stelsel als Machtsfaktor in de Wereld, in: Recht voor Allen, No. 1, Seite(n): 12 - 13, Archiv: XEL 1.

HOOGENDIJK, WILLEM (HRSG.)/ U.A. 1989: Na zure regen de zondsvloed? : Een symposium over het broeikaseffekt, economische alternatieven en sociale beweging, Utrecht: Leesmap, Seite(n): 42, Archiv: XEL 2.

JANSEN, RAF 1991: De WAO aktueel: Vrijgeld en ecotax, in: Strohalm Nieuws - Discussieblad van Aktie Strohalm, Nr. 1, Seite(n): 16 - 21, Archiv: XEM 8.

KENNEDY, MARGRIT 1989: Lezing over o.a. eco-tax en milieu-rechten, in: HOOGENDIJK, WILLEM (HRSG.)/ U.A.: Na zure regen de zondsvloed?, Utrecht: Seite(n): 22 - 23, Archiv: XEL 2.

KNAUER, PETER 1989: Ons gebrekkig geldsysteem, in: Streven - Cultureel maatschappelijk maandblad, 118e jaargang, Februari, Seite(n): 399 - 413, Archiv: XEL 3.

O.VERF. 1991: Over de (on)mogelijkheid van vrijgeld, in: Strohalm Nieuws, Nr. 2, Seite(n): 1 - 5, Archiv: XEM 9.

ONKEN, WERNER 2006: Markteconomie zonder kapitalisme, in: Twaalfde Jaarboek de AS ; Anarchistisch tijdschrift, Nr. 152 - 154, Seite(n): 30 - 37, Archiv: XEN 1 (doppelt vorhanden).

PAPING, RONALD 1990: Nogmals interestvrij geld en milieu, in: t-kan anders, Nr. 1, Seite(n): 18 - 21, Archiv: XEM 5 (Kopie).

PEETERS, LUC 1999: Keynes' voorstel tot hervorming van het financieel systeem, in: STICHTING AKTIE STROHALM (ED.): Research Jaarboek 1999, Utrecht: Aktie Strohalm, Seite(n): 51 - 59, Archiv: XEM 11.

ROELOFS, WILLEM PETRUS/ SCHÖNAU, FRITS 1962: Silvio Gesell (Radiosendung an vrijdag, 20. juli 1962, door Frits Schönau en Willem Petrus Roelofs), Soest: Manuskript, Seite(n): 3, Archiv: XEI 1 (doppelt vorhanden).

ROELOFS, WILLEM PETRUS 1976: De Funkties van ons Geld : Hun Verenigbaarheid, c.q. Onverenigbaarheid, Soest: Manuskript, Seite(n): 11, Archiv: XEK 3.

ROELOFS, WILLEM PETRUS 1989: Het onbegrepen geld, in: nieuws brief wfbn, Nr. 14/3, Seite(n): 4, Archiv: XEL 4.

ROELOFS, WILLEM PETRUS 1989: Open brief aan Minister van Financien en Vice Premier Wim Kok van 07.11.1989, in: HM-Hervormd Nederland, Seite(n): 28 - 29, Archiv: XEL 5.

ROELOFS, WILLEM PETRUS 1990: Socialisme, in: NRC Handelsblad, Seite(n): 8, Archiv: XEM 4 (Kopie).

SCHÖNAU, FRITS 1932: De Uitweg uit de Crisis door Vrije Economie, Tiel: keen Verlaag, Seite(n): 18, Archiv: XEF 1.

SCHÖNAU, FRITS 1932: Vrije Economie : de Uitweg uit de Crisis, Tiel: Uitgave Gebroders Campagne, Seite(n): 25, Archiv: XEF 2 (doppelt vorhanden).

SCHÖNAU, FRITS 1948: Wat is Vrije Economie? , Amsterdam: keen Verlaag, Seite(n): 18, Archiv: XEG 1 (doppelt vorhanden).

VISSER, H. 1983: Silvio Gesell: een geniale 'monetary crank', in: Economisch-statistische Berichten, Jg. 68, Seite(n): 370 - 372, Archiv: XEK 1 (Kopie).