ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Norwegisch zurück zur Übersicht >

Bohner, Frank. 2004: Vil de fleste av ass bli fattige - Nils Petter Waage. Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid. Seite(n) 66 - 67.  XQN 1

Kennedy, Margrit. 1991: Det nye Pengesystemet  - Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon. Oslo: Cappelens Forlag. Seite(n) 110.  XQM 1

Munthe, Preben. 1999: Populister og originale økonomer. Oslo: Tano Aschehoug. Seite(n) 160.  XQM 2

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Polnisch zurück zur Übersicht >

Andres, Fritz. 1993: Przemawiajace za dziedzicznym prawem zabudowy jako instrumentem komunalnej polityki rolnej. Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript. Seite(n) 13.  XKM 5

Geitmann, Roland. 1993: Biblia, koscioly i gospodarka procentowa. Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript. Seite(n) 17.  XKM 4

Gesell, Silvio. 1993: Wyzysk - Jego Przyczyny oraz Zwalczanie go. Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript. Seite(n) 47.  XKM 3

Kennedy, Margrit. 2004: Pieniadz wolny od inflacji i odsetek - Jak stworzyc srodek wymiany sluzacy nam wszystkim i chroniacy Ziemie? Kraków: Zielone Brygady. Seite(n) 140. Link: http://www.zb.eco.pl/bzb/39/pdf/.  XKN 2

Onken, Werner. 1990: List Otwarty do Reformatorów w Europie Wschodniej - Mysli o gospodarce rynkowej bez kapitalizmu. Trans. Anna Sikora. Varel: Selbstverlag. Seite(n) 32.  XKM 1

Onken, Werner. 1992: Po komunizmie - Niech zyje kapitalizmu w Polce? - Przypomnienie prekursorów Trzeciej Drogi i ich mysli przewodnie odnosnie gospodarki rankowej bez kapitalizmu. Varel: unveröffentlichtes Manuskript. Seite(n) 20.  XKM 2

Onken, Werner. 1995: Glowne zasady gospodarki rynkowej bez kapitalizmu. In: Waclawa Starzvska (Ed.). Spoleczno-ekonomiczne problemy przeksztalcen systemowych. Lodz: Fundacija na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Lodzkiego. Seite(n) 7 - 12.  XKM 6

Onken, Werner. 2002: Gospordaka rynkowa bez kapitalizmu. Zielone Brygady - Pismo Ecologow. Seite(n) 14 - 23.  XKN 1

Rosenberg, Werner. o.J. (ca. 1997): Reformy na wschodzie "trzecia droga". o.O. (Poznan): Selbstverlag. Seite(n) 11.  XKM 7

Suhr, Dieter. 1987: Kapitalistyczna Struktura Spoleczenstwa Obywatelskiego jako Problem Systemu Pienieznego. Rynia/ Warszawa: vervielfältiges Manuskript. Seite(n) 15.  XKL 1

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Portugiesisch zurück zur Übersicht >

Difusao da Economia Natural. 1948: O Futuro - Orgao de Difusao da Economia Natural. (No. 1, Vol. 1). Rio Grande do Sul/ Brasilien: Editora "o Futura". Seite(n) 32.  XFG 1

Fernandes, Santiago. 1960: O trabalho nos maiores bancos do mundo - Legislacao dos E.U.A. sobre Bancos Estrangeiros e Taxa de Juros. Rio de Janeiro: Selbstverlag. Seite(n) 32.  XFI 2

Fernandes, Santiago. 1967: Ouro - a relîquia bárbara - De Bretton Woods ao FMI no Rio. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Lisboa: Editôra Fundo de Cultura. Seite(n) 231.  XFI 1

Fernandes, Santiago. 1979: Teologia da libertacao. Jornal do Brasil.  XFK 1

Fernandes, Santiago. 1980: A crise, a Igreja e o marxismo. Jornal do Brasil.  XFL 1

Fernandes, Santiago. 1985: A Ilegitimidade da Divida Externa do Brasil e do III Mundo. Rio de Janeiro: Editorial Nordica. Seite(n) 132.  XFL 2

Fernandes, Santiago. 1991: A Libertacao Economica do Mundo pelo esquecido Plano Keynes. Rio de Janeiro: Editorial Nordica. Seite(n) 123.  XFM 1

o.Verf. 1995: Santiago Fernandes: Vida e Obra - Biografia Resumida. Rio de Janeiro: vervielfältigtes Manuskript. Seite(n) 9.  XFM 3

Onken, Werner. 1992: Teologia da libertacao e economia da libertacao - 1492 - 1992 - 500 anos de morte, ocupacao e expolacao na América Latina. Trans. Claudia Grenzer & Margit Greve. Varel: Edicion privat. Seite(n) 31.  XFM 2

Onken, Werner. o.J.: Economia de mercado sem capitalisme. Seite(n) 5. Link: https://www.sozialoekonomie.info/foreign-languages/portugues/portuguese-1-werner-onken-economia-de-mercado-sem-capitalismo.html   XFN 1

Onken, Werner. o.J.: A reforma da moeda e do direito de propriedade da terra de uma perspectiva europeia e global. Seite(n) 8. Link: https://www.sozialoekonomie.info/foreign-languages/portugues/portuguese-3-werner-onken-a-reforma-da-moeda-e-do-direito-de-propriedade-da-terra-de-uma-perspectiva.html   XFN 2

Yuki, Tsuyoshi. 2015: Reconsiderando a Critica de Gesell sobre a Teoria do Capital de Marx. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica. Seite(n) 134 - 157. Link: https://www.revistasep.org.br/index.php/SEP/article/view/135 (Copy).  XFO 2