ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Norwegisch zurück zur Übersicht >

BOHNER, FRANK 2004: Vil de fleste av ass bli fattige : Nils Petter Waage, in: Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid, Nr. 9, Seite(n): 66 - 67, Archiv: XQN 1.

KENNEDY, MARGRIT 1991: Det nye Pengesystemet : Veiviser til en økonomi uten renter og inflasjon, Oslo: Cappelens Forlag, Seite(n): 110, Archiv: XQM 1 (doppelt vorhanden).

MUNTHE, PREBEN 1999: Populister og originale økonomer, Oslo: Tano Aschehoug, Seite(n): 160, Archiv: XQM 2 (doppelt vorhanden).

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Polnisch zurück zur Übersicht >

ANDRES, FRITZ 1993: przemawiajace za dziedzicznym prawem zabudowy jako instrumentem komunalnej polityki rolnej, Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript, Seite(n): 13, Archiv: XKM 5.

GEITMANN, ROLAND 1993: Biblia, koscioly i gospodarka procentowa, Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript, Seite(n): 17, Archiv: XKM 4 (doppelt vorhanden).

GESELL, SILVIO 1993: Wyzysk - Jego Przyczyny oraz Zwalczanie go, Piotrków Tryb.: unveröffentlichtes Manuskript, Seite(n): 47, Archiv: XKM 3.

KENNEDY, MARGRIT 2004: Pieniadz wolny od inflacji i odsetek : Jak stworzyc srodek wymiany sluzacy nam wszystkim i chroniacy Ziemie? , Kraków: Zielone Brygady, Seite(n): 140, Archiv: XKN 2 (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER 1990: List Otwarty do Reformatorów w Europie Wschodniej : Mysli o gospodarce rynkowej bez kapitalizmu, Varel: Selbstverlag, Seite(n): 32, Archiv: XKM 1 (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER 1992: Po komunizmie: Niech zyje kapitalizmu w Polce? ; Przypomnienie prekursorów Trzeciej Drogi i ich mysli przewodnie odnosnie gospodarki rankowej bez kapitalizmu, Varel: unveröffentlichtes Manuskript, Seite(n): 20, Archiv: (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER 1995: Glowne zasady gospodarki rynkowej bez kapitalizmu, in: STARZVSKA, WACLAWA (HRSG.): Spoleczno-ekonomiczne problemy przeksztalcen systemowych, Lodz: Fundacija na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Lodzkiego, Seite(n): 7 - 12, Archiv: XKM 6 (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER 2002: Gospordaka rynkowa bez kapitalizmu, in: Zielone Brygady - Pismo Ecologow, Nr. 11 (179), Seite(n): 14 - 23, Archiv: XKN 1 (doppelt vorhanden).

ROSENBERG, WERNER o.J. (ca. 1997): Reformy na wschodzie "trzecia droga", o.O. (Poznan): Selbstverlag, Seite(n): 11, Archiv: XKM 7.

SUHR, DIETER 1987: Kapitalistyczna Struktura Spoleczenstwa Obywatelskiego jako Problem Systemu Pienieznego, Rynia/ Warszawa: vervielfältiges Manuskript, Seite(n): 15, Archiv: XKL 1 (doppelt vorhanden).

ARCHIV FÜR GELD- UND BODENREFORM | KATALOG | _Portugiesisch zurück zur Übersicht >

DIFUSAO DA ECONOMIA NATURAL 1948: O Futuro: Orgao de Difusao da Economia Natural, Rio Grande do Sul/ Brasilien: Editora "o Futura", Ano 1, No. 1, Seite(n): 32, Archiv: XFG 1.

FERNANDES, SANTIAGO 1960: O trabalho nos maiores bancos do mundo : Legislacao dos E.U.A. sobre Bancos Estrangeiros e Taxa de Juros, Rio de Janeiro: Selbstverlag, Seite(n): 32, Archiv: XFI 2.

FERNANDES, SANTIAGO 1967: Ouro - a relîquia bárbara : De Bretton Woods ao FMI no Rio, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Lisboa: Editôra Fundo de Cultura, Seite(n): 231, Archiv: XFI 1.

FERNANDES, SANTIAGO 1979: Teologia da libertacao, in: Jornal do Brasil, Seite(n): Archiv: XFK 1.

FERNANDES, SANTIAGO 1980: A crise, a Igreja e o marxismo, in: Jornal do Brasil, Seite(n): Archiv: XFL 1.

FERNANDES, SANTIAGO 1985: A Ilegitimidade da Divida Externa do Brasil e do III Mundo, Rio de Janeiro: Editorial Nordica, Seite(n): 132, Archiv: XFL 2.

FERNANDES, SANTIAGO 1991: A Libertacao Economica do Mundo pelo esquecido Plano Keynes, Rio de Janeiro: Editorial Nordica, Seite(n): 123, Archiv: XFM 1.

GELLERI, CHRISTIAN; MAYER, THOMAS 2012: Moeda ‘expresso’ em vez da saida do Euro, Onlineresource www.eurorettung.org Zugriff: 20.5.2012, Seite(n): 12, Archiv: XFO 1. (Internetausdruck)

O.VERF. 1995: Santiago Fernandes: Vida e Obra ; Biografia Resumida, Rio de Janeiro: vervielfältigtes Manuskript, Seite(n): 9, Archiv: XFM 3.

ONKEN, WERNER 1992: Teologia da libertacao e economia da libertacao : 1492 - 1992 ; 500 anos de morte, ocupacao e expolacao na América Latina, Varel: Edicion privat, Seite(n): 31, Archiv: XFM 2 (doppelt vorhanden).

ONKEN, WERNER o.J.: Economia de mercado sem capitalisme, Onlineresource: http://www.sozialoekonomie.info/Info_Foreign_Languages/Portuguese_1/portuguese_1.html, Zugriff: 11.11.2006, Seite(n): 5, Archiv: XFN 1 (Internetausdruck).

ONKEN, WERNER o.J.: A reforma da moeda e do direito de propriedade da terra de uma perspectiva europeia e global, Onlineresource: http://www.sozialoekonomie.info/Info_Foreign_Languages/Portuguese_2/portuguese_2.html, Zugriff: 11.11.2006, Seite(n): 8, Archiv: XFN 2 (Internetausdruck).